Direktmarknadsföring och GDPR

Direktmarknadsföring och GDPR

GDPR träder i kraft med en enorm förvirring om vad som är OK och inte OK. Detta ser jag tydligt i de olika entreprenör- och företagsgrupperna jag följer i sociala medier.

Något som dyker upp är hur en går tillväga med direktmarknadsföring och där får vi inte glömma bort Marknadsföringslagen som säger:

”En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.”

Men kravet på samtycke gäller inte om:
1. Den registrerade inte aktivt motsatt sig utskick och e-post-marknadsföring från dig och ditt företag.
2. Marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
3. Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. 

I ett blogginlägg från Paloma tar de upp frågan:

Hur står sig GDPR:s ”berättigat intresse” i förhållande till PUL:s intresseavvägning och MFL?

Och svaret lyder:
I PUL och MFL innebär intresseavvägning att du får spara personuppgifter utan samtycke vid marknadsföring av specifika produkter – om det finns ett särskilt intresse för mottagaren!

Med GDPR gäller i princip samma avvägning, och det kommer även efter maj i år att vara möjligt att behandla personuppgifter utan samtycke. Men det måste bedömas från fall till fall, och efter en intresseavvägning. Direktmarknadsföring kan vara ett sådant berättigat intresse.

Läs mer på: www.paloma.se/gdpr/vad-ar-berattigat-intresse/

Leave a comment