Johannes Itten – designhistoria

Johannes Itten (född 11 november 1888 – död 25 mars 1967) var en schweizisk expressionistisk konstnär, formgivare, pedagog, skribent, mystiker och färgteoretiker som undervisade på skolan Bauhaus.

Som lärare vid Bauhausskolan utvecklade Itten en förberedande kurs som blev obligatorisk för alla förstaårselever, den omfattade grundläggande studier i form, färg och materialkännedom.

Itten skapade en färgcirkel som är baserad på en primär triad av röd, gul och blå, och innehåller 12 nyanser. Han studerade färg både vad gäller design och vetenskap, och hans experiment med ljusvågor utforskade färgrelationer och visuella effekter. Han var den första som karakteriserar färg i termen av temperatur. Itten trodde att färger är krafter, strålande energier som påverkar oss positivt eller negativt även om vi är medvetna om det eller inte.

Itten bekände sig till Mazdaznan som var en kult som härstammade från USA som till stora delar utgick ifrån Zoroastrianismen. Han var en strikt vegetarian och mediterade. Denna mysticism tillsammans med hans stora inflytande på studenterna fjärmade Itten från lärarkollegiet på Bauhaus, speciellt Walter Gropius och Laszlo Moholy-Nagy, som försökte utveckla en skola i riktning mot massproduktion istället för individuell konstnärlig frihet och hantverk. Denna ideologiska klyfta fick Itten att lämna skolan.

Leave a comment