Skydda personuppgifter

CRM-system

För att samla personuppgifter behöver du från och med 25 maj 2018 ett skriftligt medgivande, du behöver också skydda personuppgifterna. Att lista personuppgifter i ett Excel dokument lokalt på din dator är inte tillräckligt. Ett sätt att spara och skydda personuppgifter är att använda ett CRM-system som följer GDPR och kan försäkra dig om att personuppgifterna inte delas vidare.

Lista på gratis CRM-system:

1. Hubspot
2. Agile CRM
3. Bitrix 24
4. Capsule CRM

Andra gratis CRM-system

Leave a comment